Naar het bestelformulier »

Ouders en school

Succesfactoren voor betrokkenheid

Ouders en school
´╗┐Tegenwoordig is er geen discussie meer over de vraag of ouders betrokken moeten zijn moeten zijn bij de school en of aan ouders medezeggenschap toekomt. Dit wordt als een vanzelfsprekendheid beschouwd. Ouders en de school hebben een gezamenlijk belang, namelijk het zorgen voor optimale omstandigheden voor de ontwikkelingskansen, de schoolloopbaan en het welbevinden van de leerlingen. Er is een groeiende aandacht voor samenwerking van opvoeders thuis en op school, en voor de plichten van ouders als deelnemers in de samenleving. Goede contacten tussen school, ouders en buurt werken door in de kwaliteit van een school en de leerprestaties van de leerlingen. Succesfactoren voor het optimaal functioneren van vormen van ouderbetrokkenheid zijn:

  • de wijze waarop betrokkenen een visie ontwikkelen in het met elkaar omgaan in het kader van het ouderbetrokkenheid;

  • de mate waarin afspraken, procedures, overlegstructuren en verantwoordelijkheden duidelijk zijn;

  • de mate waarin betrokkenen bereid zijn het samenwerkingsproces gezamenlijk aan te gaan;

  • de vaardigheid waarmee de betrokkenen met elkaar omgaan.


De vraag ├│f deze vier elementen elkaar stimuleren dan wel tegenwerken, wordt mede bepaald door de samenwerking met instellingen in de 'community' (buurt, wijk).
In dit boekje praktische handvatten om de ouderbetrokkenheid te optimaliseren.

Uw Korting:

Vanaf 600 ex. 50%
Vanaf 400 ex. 40%
Vanaf 200 ex. 30%
Vanaf 100 ex. 20%
Vanaf 30 ex. 10%

Prijs: € 13.90


Bestellen »